Skip to main content

Introducere

1 - Număr de Șiruri de Caractere Printabile 🏁

Flag

44

Rezolvare

Vezi codul de mai jos. Odată rulat, va afișa flag-ul.

#!/usr/bin/env python3

import string

from pwn import log

FILENAME = "../Exerciții/lyrics/lyrics.elf"
MIN_LENGTH = 15


def get_printable_transformation() -> str:
# Creează un vector de 256 de elemente
chars = 256 * ['\0']

# Plasează elementele de interes
for i in range(32, 127):
chars[i] = chr(i)
chars[ord('\n')] = "\n"
chars[ord('\t')] = "\t"

return "".join(chars).encode("utf-8")


def get_strings(filename: str, min_length: int) -> list:
# Citește conținutul fișierului
content = open(filename, "rb").read()

# Transformă caracterele neprintabile în NULL, obținand astfel o listă
all_strings = content.translate(
get_printable_transformation()).split(b'\0')

# Filtrează lista astfel încat să conțina numai șiruri de caractere cu
# lungimea minimă
all_strings = [
string.decode("utf-8") for string in all_strings
if len(string) >= min_length
]

return all_strings


def main() -> None:
# Obține șirurile de caractere printabile
all_strings = get_strings(FILENAME, MIN_LENGTH)

# Printează câte au fost găsite
log.info("Numărul de șiruri de caractere printabile este {}.".format(
len(all_strings)))

# Printează șirurile de caractere
log.info("Șirurile de caractere găsite sunt:")
for string in all_strings:
print("\t- {}".format(string))


if __name__ == "__main__":
main()

Comportamentul lui este asemănător utilitarului strings, ce putea fi utilizat aici astfel: strings lyrics.elf -n 15 | wc -l.

2 - Tipuri de Șiruri de Caractere Printabile 💁

Rezolvare

 • Numele unor librării dinamice folosite în procesul de linking: libc.so.6
 • Numele unor funcții importate: sleep
 • Șiruri de caractere definite în program: Cinco pasos y te perdon
 • Detalii despre procesul de compilare: GCC: (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0
 • Numele unor simboluri definite în program: main (funcție), lyrics (variabilă), .text (secțiune)

3 - Număr de Simboluri 🏁

Flag

16

Rezolvare

Vezi codul de mai jos. Odată rulat, va afișa flag-ul.

#!/usr/bin/env python3

import string

from pwn import log, ELF

FILENAME = "lyrics.elf"
TEXT_SECTION = ".text"
EXECUTABLE_FLAG = 1


def get_symbols(filename: str) -> list:
elf = ELF(filename, checksec=False)

# Preia secțiunea .text
text_section = [
section for section in elf.sections if section.name == TEXT_SECTION
][0]

# Preia segmentele executabile
exe_segments = [
segment for segment in elf.segments
if segment.header.p_flags & EXECUTABLE_FLAG
]

# Verifică dacă segmentele executabile gasite se află în sectiunea .text
text_exe_segments = [
segment for segment in exe_segments
if segment.section_in_segment(text_section)
]

symbols = []
for segment in text_exe_segments:
# Preia adresele de start și de început ale segmentului curent
start_address = segment.header['p_vaddr']
end_address = start_address + segment.header['p_filesz']

# Preia simbolurile care se află în acest segment
for key in elf.symbols.keys():
address = elf.symbols[key]

if (address >= start_address and address < end_address):
symbols.append(key)

return symbols


def main() -> None:
all_symbols = get_symbols(FILENAME)

# Printează câte au fost găsite
log.info("Număr de simboluri gasite este {}.".format(len(all_symbols)))

# Printează simbolurile
log.info("Simbolurile găsite sunt:")
for symbol in all_symbols:
print("\t- {}".format(symbol))


if __name__ == "__main__":
main()

Comportamentul lui este asemănător utilitarului nm, ce putea fi utilizat aici astfel: nm lyrics.elf | egrep " (t|T) " | wc -l.

4 - Proveniența Simbolurilor 💁

 • lyrics, din zona de date, reprezintă o variabilă globală inițializată. Ca tip, era un vector de șiruri constante de caractere.
 • puts, simbol nedefinit, este folosit la runtime, după ce linkarea dinamică a libc se produce.
 • main, din zona de cod, reprezintă funcția principală a programului C.

5 - Automatizarea Analizei Dinamice cu pwntools 🏁

Flag

SI{CHECKING_THE_FLAG_BYTE_BY_BYTE}

Rezolvare

Simpla rulare a programului determina printarea unei erori ce specifică faptul că o librărie nu a fost găsită. Acest lucru se produce în ciuda faptului că librăria se află chiar în aceeași locație. Vom rula programul folosind prefixul LD_LIBRARY_PATH=..

Se observă faptul că executabilul afișează numai acea porțiune din șirul de caractere dat ca parametru ce corespunde cu flag-ul. Modul de rezolvare constă în efectuarea unui atac de tip brute-force, caracter cu caracter.

Se începe cu primul caracter, testându-se toate posibilitățile. La încercarea la care programul afișează un caracter, atunci îl putem seta ca primul caracter din flag-ul construit progresiv și putem trece la următorul până când caracterul } (terminatorul de flag) apare.

O implementare este oferită mai jos.

#!/usr/bin/env python3

import string

from pwn import log, context, process

FILENAME = "flag-checker.elf"
ENVIRONMENT = {'LD_LIBRARY_PATH': '.'}
CHARSET = string.ascii_uppercase + '_{}'
MAX_FLAG_LENGTH = 50
FLAG_END_CHAR = "}"


def main() -> None:
# Dezactivează mesajele de jurnalizare ale pwntools
context.log_level = "error"

current_flag = ""
for iteration in range(MAX_FLAG_LENGTH):
for char in CHARSET:
# Lansează un proces nou
p = process([FILENAME, current_flag + char], env=ENVIRONMENT)

# Preia ieșirea și verifică dacă ea produce vreo schimbare
output = p.recvall()
if len(output) > len(current_flag):
current_flag = output.decode("utf-8")

break

if (FLAG_END_CHAR in current_flag):
# Reactivează mesajele de jurnalizare ale pwntools
context.log_level = "info"

# Cum programul printează și alte caractere care nu sunt de interes,
# printăm numai prima linie
current_flag = current_flag.split("\n")[0]
log.success("Flag-ul este {}.".format(current_flag))

break


if __name__ == "__main__":
main()

6 - Librării Dinamice 💁

Rulând comanda ldd flag-checker.elf observăm faptul că executabilul folosește o librărie dinamică numită libcheckflag.so.

Pentru a identifica modul în care se apelează funcții din ea, rulăm comanda objdump --disassemble=main -M intel flag-checker.elf, ce dezasamblează codul funcției main (argumentul --disassemble) în sintaxa specifică Intel (argumentul -M). Astfel, se ajunge la concluzia că librăria este încărcată în memorie prin apelul funcției dlopen și funcția din ea, check_flag, este referențiată printr-un apel dlsym.

7 - Dezasamblarea Programelor 💁

Cum flag-ul nu poate fi găsit în strings, putem rula comanda objdump --disassemble=check_flag -M intel libcheckflag.so pentru a decompila funcția check_flag. Observăm șiruri de octeți ce sunt mutate în regiștrii (de exemplu, movabs rax,0x2a222429221a2832) și care sunt transformate ulterior prin xor-are cu 0x61 pentru a obține caracterele cu care se face compararea intrării furnizate de utilizator.

În același timp, Ghidra reușește să ușureze vizualizarea operațiunilor efectuate, prin modul său de decompilare:

[..]
local_38 = 0x2a222429221a2832;
local_30 = 0x3e2429353e262f28;
local_28 = 0x3538233e26202d27;
local_20 = 0x3538233e38233e24;
local_18 = 0x3224;
local_16 = 0x1c;
local_3c = 0;
[..]
bVar1 = *(byte *)((long)&local_38 + (long)(int)local_3c) ^ 0x61;
if (bVar1 != *(byte *)(param_1 + (int)local_3c)) {
[..]

8 - Apeluri de Sistem 💁

Verificând ieșirea comenzii strace python3 -m http.server 8080, observăm secvența de apeluri de sistem prezentă mai jos:

socket(AF_INET, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC, IPPROTO_IP) = 3
[..]
bind(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(8080), sin_addr=inet_addr("0.0.0.0")}, 16) = 0
[..]
listen(3, 5)

9 - Conexiuni 💁

Rulându-se comanda netstat -tlp, se poate identifica rapid socket-ul TCP (opțiunea -t) în modul listening (opțiunea -l). Opțiunea -p este adăugată pentru a afișa și datele de identificare ale procesului (PID și executabil).

Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
[..]
tcp 0 0 0.0.0.0:http-alt 0.0.0.0:* LISTEN 53639/python3